Hoofdkantoor van ABN AMRO

Amsterdam, Netherlands

Onze visie is hier een zo duurzaam, bruisend en divers mogelijk ecosysteem te creëren, waar huurders, bewoners en andere betrokkenen nog decennialang trots op kunnen zijn. Dit project is momenteel in ontwikkeling.

Eigenaar Victory Group
BVO Momenteel 89.000 m2
Duurzaamheidscertificaat We streven naar BREEAM- en WELL-certificaten
Betrokkenheid van Icon 2021 - heden
Werkzaamheden van Icon
 • Ontwikkelingsstrategie en -implementati
 • Vermogensbeheer
 • Ontwikkelingsmanagement
 • Verhuurmanagement
 • Vastgoedbeheer
image description

Het ABN AMRO-complex bestaat uit verschillende delen die in fases worden ontwikkeld

De ontwikkeling begint bij het Circl-paviljoen aan het Gustav Mahlerplein 1B. Het gebouw is in zijn huidige vorm niet geschikt om uit te breiden. Daarom is ervoor gekozen om het gebouw te ontmantelen. Dit betekent dat de bouwmaterialen van het Circl-paviljoen zorgvuldig worden opgeslagen en klaargemaakt voor hergebruik. De ontmanteling start mei 2024 en markeert de start van de vernieuwing van het ABN AMRO-complex. Na de ontmanteling start de bouw van een duurzaam kantoorgebouw met voorzieningen, naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025.

Klik op de link hieronder voor meer informatie over Mahler 1, het eerste gebouw van de herontwikkeling van het voormalige ABN AMRO-hoofdkantoor dat onthuld is.

Meest gestelde vragen
Hieronder vind je antwoorden op de meest gestelde vragen. Tijdens de gehele ontwikkeling worden deze regelmatig geüpdatet, bijvoorbeeld wanneer er nieuwe informatie bekend is.

 • Onmanteling

  Hoelang duurt de ontmanteling?
  De ontmanteling van het Circl-paviljoen start op 13 mei 2024 en duurt ongeveer 9 maanden.

  Veranderen de looproutes?
  Ja, op het kaartje hieronder staan de veranderingen van de looproutes met nummers beschreven:

  1. De wandelroute aan de oostkant van het Circl-paviljoen wordt tijdens de werkzaamheden duidelijk gescheiden van het werkterrein met een schutting. De looproute wordt hierdoor ongeveer 40 meter langer. Dat is ongeveer een halve minuut extra lopen.
  2. Aan de westzijde van het Circl-paviljoen is het wandelpad afgesloten. Hier komt het werkterrein.
  3. Het wandelpad aan de zuidkant van de tuinen van het Gustav Mahlerplein en het wandelpad aan de oostzijde van deze tuinen veranderen niet.
  4. Het voetpad aan de zuidkant van het Circl-paviljoen wordt smaller. De route verandert niet, er is geen extra reistijd.
  5. Het zebrapad over de Gustav Mahlerlaan aan de zuidkant van het Circl-paviljoen wordt tijdelijk verwijderd.
  6. Voetgangers kunnen gebruik maken van het zebrapad aan de westkant, op de hoek van het Gustav Mahlerplein, ongeveer 50 meter verderop.

  Voetgangers en fietsers worden weggewezen door duidelijke bewegwijzering en door verkeersregelaars wanneer dit nodig is voor extra veiligheid.

  Kaart die de wijzigingen in wandelroute laat zien

  Veranderen de fietsroutes?
  Nee, de fietsroutes veranderen niet. Wanneer aan de zuidkant van het Circl-paviljoen veel in- en uitrijdend bouwverkeer is, dan is een verkeersregelaar aanwezig voor extra veiligheid.

  Blijft de ondergrondse fietsenstalling bereikbaar?
  Ja, de ingang van de ondergrondse fietsenstalling op het Gustav Mahlerplein blijft bereikbaar tijdens de ontmanteling.

  Blijven alle voorzieningen en het openbaar vervoer bereikbaar?
  Ja, alle voorzieningen en het openbaar vervoer blijven bereikbaar tijdens de ontmanteling.

  Blijft de Gustav Mahlerlaan toegankelijk?
  Ja, de Gustav Mahlerlaan blijft toegankelijk tijdens de ontmanteling. Wel worden kleine aanpassingen gedaan om het werkterrein bereikbaar te maken voor werkverkeer. Zo wordt bijvoorbeeld het zebrapad tegenover Circl-paviljoen tijdelijk verwijderd.

  Welke overlast kan ik wanneer verwachten?
  Tijdens het ontmantelingsproces kan er sprake zijn van overlast. Bijvoorbeeld het leeghalen van het terrein en het ontmantelen van het Circl-paviljoen kan voor geluids- en stofoverlast zorgen. De meeste werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 07.00 en 19.00. We zullen omwonenden informeren als we ernstige overlast verwachten. Zodra bekend is wanneer de werkzaamheden precies plaatsvinden, dan laten we dit aan de omgeving weten via een digitale nieuwsbrief, www.developicon.wpengine.com, www.zuidas.nl en er zal informatie beschikbaar zijn bij het Zuidas informatiecentrum. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken en houden we de omgeving zo schoon en opgeruimd mogelijk.

  Welke maatregelen worden genomen om overlast te beperken?
  We kunnen overlast tijdens de ontmanteling, zoals geluids- en stofoverlast, helaas niet vermijden. Ontmanteling is wel iets heel anders dan de sloop van een gebouw. Het is een geavanceerd proces waarbij de materialen waardevol zijn en hier, net als bij een bouw, veel zorg aan besteed wordt. Om overlast te beperken wordt een bouwschutting geplaatst. Transport van zware ladingen en/of grote ladingen zal waar mogelijk buiten de spits plaatsvinden en weekendwerk wordt zoveel mogelijk beperkt. Verder wordt, om overlast voor medewerkers van ABN AMRO te beperken, de kraan aan de westkant van het Circl-paviljoen geplaatst.

  Waar kan ik terecht met vragen of klachten over de ontmanteling?
  Voor klachten of meldingen over de ontmantelingswerkzaamheden kunt u mailen naar: circl@lcp-circulair.nl of bellen met nummer: 0578-692064. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar en u krijgt binnen 24 uur reactie op uw klacht of melding.

  Wie is de opdrachtgever?
  Icon Real Estate is onderdeel van Victory Group, die eigenaar is van het ABN AMRO-complex inclusief het Circl-paviljoen. Victory Group en Icon Real Estate hebben samen al verschillende vastgoedprojecten opgeleverd, zoals het Atrium in Amsterdam. Icon Real Estate streeft ernaar om ervoor te zorgen dat de ontmanteling van het Circl-paviljoen zo soepel mogelijk verloopt met zo min mogelijk overlast voor de omgeving. Meer informatie over beide bedrijven vindt u op: www.victorygroup.com en www.developicon.wpengine.com.

 • Hergebruik van materialen

  Waarom wordt het Circl-paviljoen weggehaald?
  Het Circl-paviljoen is in zijn huidige vorm niet geschikt om te vergroten en uit te breiden. Daarom is ervoor gekozen om het gebouw duurzaam ontmantelen. Dit betekent dat de bouwmaterialen van het Circl-paviljoen zorgvuldig worden opgeslagen en klaargemaakt voor hergebruik. Na de ontmanteling start de bouw van een duurzaam kantoorgebouw inclusief voorzieningen. De ontmanteling is de start van de herontwikkeling van het ABN AMRO-complex.

  Waarom wordt het Circl-paviljoen ontmanteld en niet gesloopt?
  Het Circl-paviljoen is in 2017 gebouwd door ABN AMRO als platform voor de circulaire economie en is ontworpen om te worden ontmanteld en hergebruikt.

  We zullen een nieuwe methode gebruiken waarbij we het Circl-paviljoen zorgvuldig afbreken en de materialen sorteren in verschillende categorieën, zoals hout, metaal, glas en plastic. De materialen worden vervolgens hergebruikt om een nieuw gebouw te creëren, gedoneerd aan andere projecten of gerecycled.

  Kan al het materiaal dat gebruikt is bij de bouw van het Circl-paviljoen worden hergebruikt?
  We schatten dat met deze methode 70% van de materialen van het Circl-paviljoen kunnen worden hergebruikt. Pas na de ontmanteling wordt duidelijk welke materialen we exact hebben kunnen verzamelen en of en welke onderdelen geschikt zijn voor hergebruik – als geheel of in onderdelen – op een nieuwe locatie. We zijn in gesprek over een aantal interessante toekomstige bestemmingen en we kijken ernaar uit om dit proces later dit jaar af te ronden.

  Wat is het plan voor de 16.000 spijkerbroeken die als isolatiemateriaal zijn gebruikt en werden gedoneerd door werknemers van ABN AMRO?
  Ons plan is om deze spijkerbroeken te hergebruiken als isolatiemateriaal. Hoe we deze materialen kunnen hergebruiken is onderdeel van het innovatieve ontmantelingsproces.

  Is er al een nieuwe plek voor het gebouw?
  Nee, er is nog geen nieuwe plek voor het gebouw gevonden. We zijn in gesprek met verschillende partijen die interesse hebben. Zodra hierover meer bekend is, delen we meer informatie.

  Kan Icon Real Estate de materialen zelf niet hergebruiken?
  Het nieuwe gebouw krijgt een heel andere structuur, waardoor het hergebruik van bouwmaterialen van het Circl-paviljoen om technische redenen niet mogelijk is. Maar we willen ons willen inzetten voor de circulaire economie en het hergebruik van materialen – ook als we er zelf geen gebruik van kunnen maken.

  Als het groen wordt weggehaald, wordt er dan rekening gehouden met het broedseizoen?
  We werken samen met gespecialiseerde adviseurs, zoals een ecoloog, om ervoor te zorgen dat we dieren niet storen tijdens het broedseizoen. We controleren het groen voordat de werkzaamheden starten. Als er dieren broeden, dan werken we op een passende afstand om hen heen tot het broedseizoen is afgelopen.

  Hoe worden bestaande groene gebieden en bomen behouden of vervangen?
  We werken samen met adviseurs, zoals een ecoloog, om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk planten van het Circl-paviljoen en de bijbehorende tuinen behouden blijven. Grotere planten, zoals bomen en hagen, worden waar mogelijk verwijderd en opgeslagen op een tijdelijke locatie totdat ze opnieuw geplant kunnen worden rond het nieuwe gebouw of elders op het ABN AMRO-terrein. Alle andere planten worden weggegeven aan belangstellenden uit de omgeving. We doen dit samen met Stichting Struikroven, een initiatief dat zich richt op het redden van bestaand groen. De groene zones van het Circl-paviljoen bevatten niet alleen planten, maar ook stenen, plantenbakken en bestrating. We onderzoeken hoe deze elementen mogelijk kunnen worden geïntegreerd in de plannen voor het ABN AMRO-terrein. Meer informatie over Stichting Struikroven vindt u hier: www.struikroven.nu.

  Informatie over het struikroven wordt gecommuniceerd via de websites van Stichting Struikroven, Icon en Zuidas.nl. Ook zullen er tegen die tijd flyers worden uitgedeeld.

 • Het nieuwe gebouw

  Wanneer begint de bouw van het nieuwe gebouw?
  We streven ernaar om de bouw van het nieuwe gebouw in de eerste helft van 2025 te starten.

  Wat is de naam van het nieuwe gebouw?
  Mahler 1.

  Hoe ziet het nieuwe gebouw eruit?
  We hebben de eerste ontwerpen van het gebouw onthuld op 12 juni. Zie hier voor meer informatie. Het gebouw wordt bijna 60 meter hoog zijn en 25.000m2 beslaan. Terrassen lopen door het gebouw heen en een unieke, gegolfde gevel biedt beschutting tegen het weer. Ook zal er zowel horizontaal als verticaal groen zijn. In de komende maanden zullen we meer delen over het nieuwe gebouw, inclusief participatiemomenten.

  Welke functies heeft het nieuwe gebouw?
  Het nieuwe gebouw krijgt verschillende functies. Naast kantoorruimte komen er verschillende faciliteiten op de begane grond. We zullen later meer informatie delen over deze faciliteiten, hun exploitanten en hoe ze zullen worden afgestemd met de omgeving en gebruikers.

  Komt de openbare functie van het Circl-paviljoen terug in het nieuwe gebouw?
  De begane grond en de eerste verdieping krijgen verschillende faciliteiten met verschillende functies die passen bij de omgeving. De Circl Movement zelf zet zijn missie voort op een andere locatie. Meer informatie over hun evenementen is te vinden op: www.circl.nl.

  Hoeveel woningen worden er gebouwd?
  Het nieuwe gebouw heeft geen woonfunctie.

  Wordt het nieuwe gebouw duurzaam?
  Het is ons doel duurzame gebouwen te ontwikkelen. We stemmen af op de doelstellingen voor de uitstoot van broeikasgassen uit het klimaatakkoord van Parijs en streven naar duurzaamheidscertificeringen zoals BREEAM en WELL. Ook wordt het gebouw ontworpen om hittebelasting te verminderen, en komt 3.200 m² aan zonnepanelen, beschutting door lamellen, slimme technologie voor waterretentie en een programma voor gedeelde mobiliteit. We creëren ook een digitale tweeling, een virtuele kopie van het hele gebouw, waarin alle details worden vastgelegd. Hierdoor kunnen we bijhouden wat er is gebruikt en waar, zodat er in de toekomst slimme beslissingen kunnen worden genomen die het gebouw aanpasbaar en flexibel maken voor toekomstige eisen.

  Komen er alternatieve routes voor voetgangers en fietsers tijdens de bouwfase?
  Ja, er komen andere routes voor fietsers en voetgangers tijdens de bouw, zodat het gebied goed bereikbaar blijft. Deze worden afgestemd met de Gemeente Amsterdam en de omgeving. De bouwfase begint pas in 2025, daarom zijn de details op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer informatie bekend is, dan delen we dit.

  Komen er extra parkeerplaatsen zijn voor auto’s als fietsen?
  Er komt een fietsenstalling in de kelder van het Mahler 1-gebouw.

  Is het gebouw al verhuurd?
  We zijn in contact met verschillende geïnteresseerde partijen en zullen huurders aankondigen zodra contracten zijn ondertekend.

  Is er nog ruimte voor extra huurders?
  Als je geïnteresseerd bent in het huren van ruimte in het nieuwe gebouw, neem dan contact op via hallo@iconrealestate.com.

 • Communicatie, participatie en overleg met omwonenden, de gemeente en andere belanghebbenden

  Is de omgeving geraadpleegd over het nieuwe gebouw?
  De omwonenden zijn geïnformeerd over het nieuwe gebouw tijdens een informatiebijeenkomst op 1 november 2023. Er worden nog nieuwe informatie- en participatiemomenten gepland. Op dit moment richten we ons op de ontmanteling. Tijdens de ontmantelingsfase betrekken we omwonenden met het Struikroven-initiatief, waarbij zij gratis groen van het Circl-paviljoen kunnen ophalen. Kijk voor meer informatie over deze organisatie en hun acties op: www.struikroven.nu.

  Hoe wordt de omgeving geïnformeerd over de voortgang van de ontmanteling?
  Updates over de ontmanteling en de voortgang hiervan delen we via www.zuidas.nl, een digitale nieuwsbrief, en www.developicon.wpengine.com.

  Komen er een openbare informatiebijeenkomsten voor het nieuwe gebouw?
  Ja, we organiseren verschillende informatiemomenten voor het nieuwe gebouw. Er zijn nog geen data bekend. We houden de omgeving op de hoogte per brief en digitale nieuwsbrief en delen hierover informatie via de websites www.zuidas.nl en developicon.wpengine.com. Ook zal er informatie beschikbaar zijn bij het Zuidas-informatiecentrum.

  Hoe wordt er rekening gehouden met suggesties en zorgen van de omgeving?
  We waarderen ideeën, inzichten en zorgen van buurtgenoten die zelf natuurlijk goed weten wat hun omgeving nodig heeft. Alle suggesties en zorgen die worden gedeeld, nemen we serieus. Ons uiteindelijke doel is om bij te dragen aan een groen en levendig gebied en de beleving op de Zuidas.

  Kan ik met iemand persoonlijk in gesprek over de ontmanteling?
  Ja, je bent altijd van harte welkom om je zorgen, ideeën en inzichten met ons persoonlijk te delen. Kom gerust langs een van onze inloopuren. Je hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Hieronder staan de details:

  Locatie: LCP kantoor op de bouwplaats van het Circl-paviljoen
  Waar: Dinsdagen van 11:30 – 13:30 uur
  Data:

  • 9 juli 2024
  • 10 september 2024
  • 11 november 2024
  • 14 januari 2025

  Is er een contactpunt voor omwonenden voor vragen?
  Ja, voor algemene vragen over onze plannen kunt u een e-mail sturen naar hallo@iconrealestate.com.

  Voor klachten of meldingen over de ontmantelingswerkzaamheden kunt u mailen of bellen naar: circl@lcp-circulair.nl of 0578-692064. Dit telefoonnummer is 24 uur per dag bereikbaar en u krijgt binnen 24 uur reactie op uw klacht of melding.

  Wanneer horen we meer over de plannen voor de rest van het gebied?
  Het herontwikkelen van zo’n groot terrein kost tijd. Op dit moment richten we ons op de ontmanteling van het Circl-paviljoen en daarna op de ontwikkeling van het nieuwe gebouw. De rest van het ABN AMRO-complex wordt in fases ontwikkeld. In elke fase houden we de omgeving op de hoogte van onze plannen en er komen mogelijkheden om hierover mee te praten. Dit doen we via huis aan huis-brieven, de digitale nieuwsbrief, www.zuidas.nl, www.developicon.wpengine.com en het informatiecentrum Zuidas.

Contact

Heb je vragen over de ontwikkeling van het ABN AMRO-complex of de ontmanteling van Circl? Neem gerust contact met ons op via: hallo@iconrealestate.com